Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Tình hình xây dựng Nông thôn mới tại 12 xã phấn đấu đạt chuẩn xã Nông thôn mới trong năm 2015
09:23 | 06/07/2015 Print   E-mail    

Nghị Quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định nhiệm vụ đến năm 2015 phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho 12/21 xã giai đoạn 2013-2015, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh đến năm 2015 là 18/43 xã (đạt 41,86%), bao gồm 06 xã điểm Long Tân, An Ngãi, Bưng Riềng, Quảng Thành, Châu Pha, Hòa Long và 12/21 xã giai đoạn 2013 - 2015, đó là: Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài, Tam Phước, Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Hòa Bình, Tóc Tiên, Sông Xoài, Cù Bị, Suối Nghệ, Long Phước.

              Trong 12 xã nêu trên đã có xã Cù Bị đạt 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đều có số tiêu chí đạt từ 14 tiêu chí trở lên, cụ thể: có 02 xã đạt 17/19 tiêu chí (Phước Hội, Láng Dài); có 03 xã đạt 16/19 tiêu chí (Hòa Bình, Sông Xoài, Suối Nghệ); có 03 xã đạt 15/19 tiêu chí (Tam Phước, Tóc Tiên, Long Phước); có 03 xã đạt 14/19 tiêu chí (Long Mỹ, Bàu Lâm, Xuyên Mộc).

Long Phước là một trong 12 xã đạt chuẩn NTM năm 2015

            Theo thống kê, tổng số tiêu chí cần phải đạt của 12/21 xã là 228 tiêu chí, trong đó tổng số tiêu chí đã đạt của 12 xã trên là 189 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 15,75 tiêu chí. Như vậy, để 12 xã trên đạt hết 19/19 tiêu chí thì số tiêu chí cần phải phấn đấu đạt đến cuối năm 2015 là 39 tiêu chí, bình quân mỗi xã phải phấn đấu đạt thêm 3,25 tiêu chí đến hết năm 2015.

Trong số các tiêu chí chưa đạt, có 03 tiêu chí còn nhiều xã chưa đạt là tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Lý do nhiều xã chưa đạt 03 tiêu chí trên là do thiếu vốn đầu tư nên chậm tiến độ thi công và hoàn thành các tiêu chí. Tổng số vốn ngân sách cần đầu tư để thực hiện đạt các tiêu chí về cơ sở hạ tầng là 496,693 tỷ đồng. Đối với một số tiêu chí quan trọng như thu nhập đã có 09/11 xã đạt từ 30 triệu đồng/người/năm trở lên, trung bình mỗi xã đạt 31,64 triệu đồng/người. Tuy nhiên, để đạt tiêu chí thu nhập trong năm 2015 thì mức thu nhập mà các xã phải đạt được phải từ 34 triệu đồng/người/năm trở lên. Đây là tiêu chí khó thực hiện do thu nhập của người dân vẫn còn thấp và bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thị trường tiêu thụ. Để thực hiện đạt tiêu chí thu nhập nói riêng và 19/19 tiêu chí nói chung thì yêu cầu các xã phải có biện pháp để nâng cao thu nhập bền vững cho người dân qua các năm mới có thể duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn xã NTM ./.
                                                          Lý Thị Oanh - Chi cục PTNT.