Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
Ưu tiên đối tượng trong tổ, đội đoàn kết được hưởng hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
02:58 | 19/06/2015 Print   E-mail    

         Hàng năm trong quá trình khai thác đã xảy ra nhiều vụ tai nạn trên biển gây thiệt hại rất lớn đến tính mạng và tài sản của ngư dân. Việc thực hiện chính sách bảo hiểm theo nghị định 67/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ là một chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ cho ngư dân kịp thời khắc phục rủi ro khi có tai nạn xảy ra, tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển sản xuất góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

           Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang hoàn thiện quy trình thực hiện chính sách bảo hiểm tàu cá, thuyền viên theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường cung cấp danh sách các tổ, đội, quyết định thành lập các tổ đội đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển cho Công ty Bảo hiểm PIJICO Vũng Tàu (đơn vị được Bộ Tài chính chỉ định thực hiện bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và chỉ xác nhận đối tượng trong tổ, đội đoàn kết được hưởng hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ phương tiện tàu cá tham gia hình thành các tổ đội khai thác hải sản trên biển được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu và thuyền viên theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Chi cục Khai thác và BVNLTS đề nghị Phòng Kinh tế Thành phố Vũng Tàu và Phòng Nông nghiệp các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, huyện Côn Đảo chỉ đạo các UBND xã, phường, Thị trấn cung cấp danh sách và quyết định thành lập các Tổ đội đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển gửi về Chi cục Khai thác và BVNLTS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tổng hợp rà soát, có căn cứ xác minh cho việc thực hiện theo yêu cầu của Công ty bảo hiểm về hỗ trợ chính sách bảo hiểm theo Nghị định số  /67/2014/NĐ-CP.
Mô hình tổ đội sản xuất trên biển
 Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên với các mức như sau: Hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu; hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu với mức 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV; 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.
Trước những khó khăn, rủi ro trong việc đánh bắt, khai thác thủy hải sản trên biển, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà rịa Vũng tàu đã vận động ngư dân hình thành tổ, đội đoàn kết đánh bắt sản xuất trên biển tương trợ lẫn nhau và đã gặt hái được nhiều thành công ( tính đến ngày 30/5/2015 trên địa bàn tỉnh Bà rịa Vũng Tàu đã thành lập được 217 tổ đội/1.479 thành viên/1.293 phương tiện).                   
                       Nguyễn Đức Hùng -
                                     Chi cục Khai thác & BVNLTS