Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức giao ban tháng 6 năm 2015
08:59 | 04/06/2015 Print   E-mail    

             Ngày 01/6/2015, tại Hội trường Sở Nông nghiệp & PTNT đồng chí Lê Tuấn Quốc – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban Tháng 6/2015. Tham dự cuộc họp có: lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc và đại diện phòng nông nghiệp, kinh tế các huyện,thành phố. Cuộc họp đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong tháng 05/2015 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 06/2015. Cụ thể như sau:

- Về trồng trọt: Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2014 – 2015 tính đến ngày 15/5/2015, đã thu hoạch xong 100% diện tích gieo trồng cây hàng năm là 11.358 ha, sản lượng một số cây trồng chính: lúa 37.801 tấn, tăng 22,6% so cùng kỳ; bắp 7.284 tấn, tăng 2,3% so cùng kỳ; rau các loại 60.547 tấn, tăng 7,2% so cùng kỳ; đậu các loại 54 tấn, bằng 86% so cùng kỳ, khoai lang 119 tấn, bằng 76% so cùng kỳ.
- Về Chăn nuôi: Tổng đàn heo 347.684 con, tăng 2,9% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 3.521.000 con, tăng 5,4% so cùng kỳ; tổng đàn trâu 573 con, tăng 7,1% so cùng kỳ; tổng đàn bò 35.642 con, tăng 6,3% so cùng kỳ.
             - Về Khai thác thủy sản: Sản lượng khai thác 29.672 tấn, tăng 0,2% so cùng kỳ (lũy kế 126.699 tấn, tăng 3,3% so cùng kỳ, đạt 43% kế hoạch).

             - Về Nuôi trồng thủy sản:  Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 5/2015 là 6.148 ha (trong đó: nuôi quảng canh 711 ha, nuôi quảng canh cải tiến 5.174 ha, nuôi bán công nghiệp 117 ha, nuôi công nghiệp 146 ha).

            - Về Diêm nghiệp: Sản lượng muối đã thu hoạch đến ngày 17/5/2015 là 61.200 tấn, bằng 93,9% so cùng kỳ, đạt 99,5% kế hoạch.
            Cũng trong cuộc họp giao ban tháng 6/2015, Sở Nông nghiệp & PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2015, thường xuyên thăm đồng, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh cây trồng.
- Trung tâmQuản lý, Khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác quản lý nguồn nước tại các Hồ chứa thủy lợi để dự trữ phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới hỗ trợ cho sản xuất vụ Hè Thu 2015. Đồng thời, rà soát, hoàn chỉnh phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa.
- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão chủ trì cùng với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi duy trì Tổ kiểm tra, thăm đồng hàng tuần, theo dõi việc điều tiết nước tưới, tình hình sản xuất, dịch bệnh trên cây trồng.
- Chi cục Thú y thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, LMLM gia súc, heo tai xanh; Phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; vận chuyển động vật và sản phẩm động vật xuất khẩu  việc sử dụng thuốc, chế phẩm sinh học, chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; ; lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1/2015.
- Chi cục Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng các địa phương tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng. Tiếp tục kiểm tra thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là vào những ngày cuối mùa khô.
- Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMTNT theo dõi chặt chẽ tình hình cấp nước sinh hoạt cho người dân, thực hiện các biện pháp điều tiết nước kịp thời để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ theo từng khu vực trong những ngày cuối mùa khô; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình tạo nguồn cấp nước sinh hoạt.
- Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện công tác theo dõi, quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, kiểm tra, gia hạn và trang bị đảm bảo an toàn hàng hải cho người và phương tiện hoạt động trên biển; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 và Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014.
- Chi cục Nuôi trồng thủy sản phối hợp với Chi cục Thú y tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh; giám sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi trọng điểm để kịp thời hướng dẫn kỹ thuật cho người dân nhằm giảm thiểu dịch bệnh, nâng cao năng suất; thường xuyên thực hiện công tác giám sát, lấy mẫu nước để quan trắc và cảnh báo môi trường cho ngư dân nuôi trồng thủy sản.
- Các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản: văn bản số 72/SNN-KH ngày 14/01/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 25 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa V và văn bản số 330/SNN-KH ngày 27/02/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh khóa V để báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.
                                                                                                                   VPS.