Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Quyết định công nhận kết quả phúc khảo thi tuyển CCHC Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2014
02:26 | 28/05/2015 Print   E-mail    

       Công nhận kết quả điểm thi phúc khảo thi tuyển CCHC Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2014 (Danh sách kèm theo). Cụ thể như sau:

       Download Quyết định công nhận tại đây.

       Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển CCHC Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2014