Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến Văn bản QPPL về Lĩnh Vực Khai thác thủy sản
10:22 | 28/05/2015 Print   E-mail    

             Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, giá trị các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển và hướng dẫn ngư dân tham gia khai thác đánh bắt thủy sản trong tỉnh về hình thức khai thác thủy sản.

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2015 tại Hội trường UBND Thị trấn phước Hải Huyện Đất Đỏ Tỉnh Bà rịa Vũng tàu Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực khai thác thủy sản cho 43 ngư dân tham dự là những ngư dân làm nghề khai thác đánh bắt hải sản và Cán bộ phụ trách hải sản địa phương (tính từ đầu năm 2015 chi cục đã tổ chức cho 09 lớp/tổng số 361 ngư dân tham dự)
 Tại buổi tập huấn báo cáo viên của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản như: Công ước về Luật biển năm 1982; Luật biên giới quốc gia; Luật Thủy sản 2003, Nghị định 31/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản; Nghị định 33/2010/NĐ-CP về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển; Nghị định 150/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội; Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số nghề thủy sản; Nghị định 66/2005/NĐ-CP về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; Nghị định 57/2008/NĐ-CP về ban hành quy chế quản lý các khu bảo tồn Biển Việt nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế; Chỉ thị 01/1998/CT-TTg về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ xung điện chất độc để khai thác thủy sản… và những quy định đối với người và tàu thuyền Việt Nam hoạt động trong khu vực biên giới biển.
Tập huấn tại hội trường UBND Thị trấn phước Hải Huyện Đất Đỏ tỉnh BRVT
 Thông qua buổi tập huấn tuyên truyền giúp cho ngư dân hiểu và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia khai thác thủy sản, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi tham gia hoạt động thủy sản trên biển. Ngoài ra giúp ngư dân biết được vùng biển nào tàu cá được phép hoạt động phân theo công suất của tàu; ngành nghề được cấp phép khai thác thủy sản; Các đối tượng thủy sản bị cấm khai thác hoặc bị cấm khai thác có thời hạn tại các vùng nước; Các loài thủy sản có kích thước tối thiểu nhỏ hơn quy định; Khai thác, tiêu thụ, chế biến, vận chuyển các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo vệ, bảo tồn và phát triển theo quy định của Công ước CITES; Mức xử phạt hành chính khi khai thác thủy sản sai quy định. 
Từ việc nắm bắt được các quy định trên sẽ giúp ngư dân, cán bộ địa phương hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản l‎ý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, từ đó đề ra các biện pháp khai thác thủy sản bền vững góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy sản là một vấn đề thiết thực, bổ ích, đã trang bị những kiến thức cơ bản về biển đảo cho ngư dân giúp ngư dân tự tin, yên tâm bám biển mưu sinh cũng như góp phần nhỏ bé vào công cuộc khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc./
                                   Nguyễn Đức Hùng - Chi cục KT&BVNLTS