Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản
Hoàn thành lắp đặt hệ thống thiết bị Movimar cho tàu cá tại tỉnh BR-VT
03:29 | 20/05/2015 Print   E-mail    

            Dự án trang bị Hệ thống quan sát tàu cá, ngư trường, nguồn lợi hải sản bằng công nghệ vệ tinh Movimar (gọi tắt là VMS) đã được triển khai tại 28 tỉnh ven biển trên cả nước, trong đó có Tỉnh Bà rịa Vũng tàu. Sau hơn 2 năm triển khai, dự án đã góp phần hỗ trợ cho bà con ngư dân vươn khơi, bảo đảm an toàn, an ninh lãnh hải và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc.

Hệ thống quan sát tàu cá, ngư trường, nguồn lợi hải sản bằng công nghệ vệ tinh Movimar là kết quả của dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Pháp bằng nguồn vốn ODA
          Thực hiện Quyết định số 1024/QĐ-BNN-TCTS ngày 07/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc dự án MOVIMAR

           Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, ngày 13/5/2015 Chi cục Khai Thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tỉnh Bà Rịa vũng Tàu đã phối hợp với Đài truyền thông duyên hải Vũng Tàu ( Vũng Tàu Radio) lắp đặt thiết bị Movimar cuối cùng cho tàu cá, hoàn thành chỉ tiêu 270/270( thiết bị/tàu cá) cho ngư dân.

 

                      Nhân viên kỹ thuật đang hưỡng dẫn sử dụng thiết bịMovimar cho ngư dân

        Như vậy, hệ thống MOVIMAR đang từng bước được hoàn thiện và đưa vào hoạt động đầy đủ.  Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nghề cá hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành thủy sản; quản lý các hoạt động khai thác thủy hải sản hiệu quả và an toàn, đảm bảo trật tự, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển của Việt Nam.

Bà rịa Vũng Tàu hiện có trên 6200 phương tiện, trong đó có trên 2700 phương tiện từ 90 CV trở lên thường xuyên đánh bắt xa bờ. Ngoài những chính sách hỗ trợ về trang bị, phương tiện, máy móc... thì cần có những chính sách lâu dài, cụ thể để hỗ trợ ngư dân như việc thu mua, giá cả, bảo hiểm, công tác hậu cần nghề cá... Hi vọng trong thời gian tới Dự án sẽ tiếp tục triển khai giai đọan 2 để cho nhiều tàu cá được lắp đặt thiết bị đảm bảo an toàn cho ngư dân an tâm bám biển. Có như vậy, bà con mới có thể yên tâm làm ăn, bám biển dài ngày, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc./.

                                                          Nguyễn Đức Hùng - CCKT&BVNLTS