Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản
Tàu cá đóng mới, Gắn máy từ 250 CV trở lên phải có thiết kế kỹ thuật.
09:45 | 19/05/2015 Print   E-mail    

           Phát triển nghề biển là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhưng phát triển thế nào cho bền vững . Vì vậy, việc đóng mới các con tàu hiện đại vươn ra khơi xa cần được đầu tư hơn về con người, kỹ thuật mới, để đáp ứng nhu cầu của ngư dân...

           Để thực hiện việc quản lý đóng mới tàu cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về về ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản triển khai đến các cơ sở đóng sửa tàu thuyền, UBND các phường, xã, Thị trấn trên địa bàn tỉnh BRVT một số quy định cụ thể như sau:

 1.  Đối với tàu cá xin đóng mới.

              Tại điều 13 chương IV của Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định:

 - Hồ sơ thiết kế tàu cá được quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN   7111:2002, TCVN 6718 : 2000
 - Bắt buộc áp dụng các hồ sơ thiết kế tàu cá trong đóng mới tàu cá được quy định như sau:
Các tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 250 sức ngựa trở lên, các tàu cá hoạt động ở vùng biển hạn chế cấp I hoặc không hạn chế, khi đóng mới bắt buộc phải có thiết kế kỹ thuật được cơ quan Đăng kiểm phê duyệt.
 2. Đề nghị UBND các Phường, Xã, Thị trấn khi xác nhận tờ khai xin đóng mới tàu cá cần chú ý một số điểm như sau:
- Tất cả đơn xin đóng mới tàu cá có công suất máy chính từ 250 CV trở lên phải có hợp đồng thiết kế tàu cá với công ty thiết kế.
- Từ ngày 01/6/2015 trở đi chủ tàu cá xin đóng mới tàu cá có công suất máy chính từ 250 CV trở lên bắt buộc phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật, gửi kèm theo đơn đóng mới tàu cá thì Chi cục tham mưu trình Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp văn bản chấp thuận cho đóng mới.
Để góp phần đảm bảo an toàn cho những con tàu ra khơi, Chi cục đã phổ biến các quy định hoạt động của nghề cá đến ngư dân; phổ biến quy định đóng mới tàu cá cho các chủ tàu rõ: chỉ được phép đóng mới, cải hoán tàu cá khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận đóng mới, có hợp đồng giám sát kỹ thuật với cơ quan chức năng, có thiết kế kỹ thuật... ( Hiện nay trên địa bàn tỉnh BRVT có 8 cơ sở đóng sửa tàu thuyền).

                                                                    Nguyễn Đức Hùng

                       Chi cục Khai thác và BVNLTS