Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Kết quả tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh thủy sả
09:38 | 19/05/2015 Print   E-mail    

           Nhằm phổ biến kịp thời các qui định mới về công tác quản lý chất lượng, tập huấn nâng cao kiến thức về ATTP và bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh thủy sản Trong thời gian từ 20/4/2015 đến ngày 11/5/2015, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã tổ chức 06 lớp tập huấn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản tại các địa phương: phường 5, phường 12 – TP. Vũng Tàu, xã Phước Hưng, xã phước Tỉnh huyện Long Điền, thị trấn Long Hải, Phước Hải – huyện Đất Đỏ với tổng số 252 người tham dự, cấp 252 giấy chứng nhận tham gia tập huấn.

Nhìn chung việc thực hiện mở lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm thủy sản vừa qua đạt được yêu cầu, mục đích đề ra. Các cơ sở tham gia đúng đối tượng, phần lớn nhờ vào sự chuẩn bị kỹ về công tác tổ chức, sự phối hợp tốt trong công tác tổ chức giữa Chi cục với các địa phương. Bên cạnh đó, các cơ sở đã nhận thấy được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, tham gia nhiệt tình, chú ý lắng nghe và tích cực trao đổi trong thời gia tập huấn. Các bài giảng đã được cập nhật và phổ biến kịp thời những kiến thức, quy định mới về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm. Nội dung trình bàyđược biênsoạn với nhiều hình ảnh thực tế,dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng.
Qua lớp tập huấn các chủ cơ sở và người lao động đã được cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm như: trình tự thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm … việc nhận diện các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ tổ chức, cá nhân đối với công tác bảo vệ môi trường, nhất là các cơ sở chế biến thủy sản để từng cơ sở tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần trang bị những kiến thức cần thiết để người sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hành sản xuất đúng từ khâu thu mua nguyên liệu ban đầu, sơ chế, chế biến cho đến lưu thông sản phẩm./.
                                           Phòng QLCL thực phẩm thủy sản 
                                              Chi cục QLCL NLS&TS