Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm thủy sản kỷ niệm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 01/
09:11 | 12/05/2015 Print   E-mail    

            Song song với các hoạt động tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 01/4/2015, từ ngày 20/4/2015 đến ngày 11/5/2015 Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản tổ chức 06 lớp tập huấn kiến thức an tòan thực phẩm và bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh thủy sảntrên địa bàn Tỉnh.

Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể như sau:
Ngày 20/4/2015 tổ chức tại hội trường xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền;
Ngày 22/4/2015 tổ chức tại hội trường UBND phường 12, TP.Vũng Tàu;
Ngày 06/5/2015 tổ chức tại Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Long Hải;
Ngày 07/5/2015 tổ chức tại hội trường UBND phường F5, TP.Vũng Tàu;
Ngày 08/5/2015 tổ chức tại hội trường UBND xã Phước Hưng, huyện Long Điền;
Ngày 11/5/2015, tổ chức tại hội trường UBND thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ;
 
Trong thời gian tập huấn các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản sẽ được phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng ATTP như: Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp &n PTNT qui định việc kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;  công tác xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, kế hoạch năm hành động vệ sinh ATTP …; các bài giảng: mối nguy gây mất an toàn thực phẩm thủy sản; hướng dẫn thực hành xử lý sơ chế, bảo quản và vận chuyển nguyên liệu thủy sản; hướng dẫn lựa chọn một số thực phẩm an toàn./.
                                       Tin ảnh: Phòng QLCL thực phẩm thủy sản