Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật an toàn thực phẩm năm 2015
09:06 | 12/05/2015 Print   E-mail    

            Để triển khai tốt các nhiệm vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông thủy sản tại các địa phương, ngày 24/4/2015 tại TP. Cần Thơ Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản phối hợp với Ban quản lý hợp phần thể chế - Cục Trồng trọt tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật năm 2015.

Tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo Cục quản lý chất lượng NLS & Thủy sản; đại diện các Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục QLCL NLS & Thủy sản (từ Bình Thuận trở vào); Cơ quan quản lý chất lượng NLS & Thủy sản Nam bộ; Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4,5,6.

Ông Phùng Hữu Hào – Phó Cục trưởng Cục QLCL NLS & Thủy sản phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được phổ biến, hướng dẫn một số văn bản QPPL mới ban hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng ATTP như: Quyết định 445/QĐ-BNN-QLCL, Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT, Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT, Thông tư 24/2014/TT-BNNPTNT, Quyết định số 1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 về phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Hội nghị cũng đánh giá kết quả triển khai thí điểm công khai A/B/C, xác nhận sản phẩm theo chuỗi năm 2014 và thống nhất giải pháp thực hiện năm 2015.
Cũng tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã có rất nhiều ý kiến thảo luận liên quan tới những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác  kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, công tác xác nhận kiến thức ATTP…
Phát biểu kết luận Hội nghị Ông Phùng Hữu Hào – Phó Cục trưởng Cục QLCL NLS & Thủy sản chủ trì Hội nghị nhấn mạnh, năm 2015 được lựa chọn là năm vệ sinh an toàn thực phẩm, với hành lang pháp lý tương đối hoàn thiện, đề nghị các cơ quan quản lý tại các địa phương xây dựng kế hoạch hành động năm VSATTP tại các địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, hiệu qủa.
 
                                                                          Tin ảnh Song Nhi
                                                                 Chi cục QLCL NLS & Thủy sản