Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Kết quả thi tuyển công chức hành chính Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2014
02:32 | 16/04/2015 Print   E-mail    

Sở Nông nghiệp và PTNT xin thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 đến từng thí sinh có tên trong danh sách này.

Thời gian phúc khảo: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này.

Download Kết quả thi tuyển công chức hành chính Sở NN&PTNT năm 2014 tại đây