Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Thông báo khai mạc và tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2014
11:28 | 19/01/2015 Print   E-mail    

Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo triệu tập thí sinh tham dự lể khai mạc và tham dự thi tuyển công chức năm 2014, cụ thể như sau:

         - Địa điểm: Nhà thi đâu đa năng, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh BA-VT - Số 689, đường CMT8, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

         - Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 00 ngày 31 thang 01 năm 2015.

Chi tiết cụ thể Download văn bản tại đây