THÔNG TIN QUY HOẠCH THÔNG TIN QUY HOẠCH
Web Content Image

Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đọc tiếp »
Web Content Image

Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đọc tiếp »

Ngày 07/11/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh BR-VT đến...

Đọc tiếp »

Ngày 22/8/2014, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1825/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh BR-VT giai...

Đọc tiếp »