THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Web Content Image

Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đọc tiếp »
Web Content Image

Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể được hỗ trợ (1 lần) để đầu tư trang thiết bị, vật tư thuộc dự án hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã. Mức hỗ trợ là 30% kinh phí đầu tư nhưng...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Các cơ sở sản xuất đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ thuê lại đất khi di dời, nhưng không thuê lại đất mà chỉ thuê nhà xưởng tại địa điểm mới, thì sẽ được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà xưởng

Đọc tiếp »
Web Content Image

Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau

Đọc tiếp »

Ngày 07/11/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh BR-VT đến...

Đọc tiếp »

Ngày 22/8/2014, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1825/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh BR-VT giai...

Đọc tiếp »

Ngày 17/4/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng tỉnh BR-VT đến năm 2020

Đọc tiếp »

Ngày 17/4/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch vùng quy hoạch phát triển cây Hồ Tiêu tỉnh BR-VT đến năm...

Đọc tiếp »
Showing 1 - 10 of 18 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2