THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Web Content Image

Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đọc tiếp »
Web Content Image

Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể được hỗ trợ (1 lần) để đầu tư trang thiết bị, vật tư thuộc dự án hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã. Mức hỗ trợ là 30% kinh phí đầu tư nhưng...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Các cơ sở sản xuất đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ thuê lại đất khi di dời, nhưng không thuê lại đất mà chỉ thuê nhà xưởng tại địa điểm mới, thì sẽ được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà xưởng

Đọc tiếp »
Web Content Image

Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đọc tiếp »
Tin bài khác