Thông Tin Quy Hoạch Thông Tin Quy Hoạch
Phê duyệt quyết toán DA hoàn thành DA: Quy hoạch phát triển cế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh BR-VT
10:41 | 17/09/2014 Print   E-mail    

Ngày 07/11/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh BR-VT đến năm 2020 với tổng nguồn vốn là 228.630.938 đồng