Thông Tin Quy Hoạch Thông Tin Quy Hoạch
Phê duyệt quyết toán DA hoàn thành DA: Quy hoạch đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh BR-V
10:35 | 17/09/2014 Print   E-mail    

Ngày 22/8/2014, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1825/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh BR-VT giai đoạn 2013-2015 với tổng nguồn vốn là 398.540.000 đồng