Thông Tin Quy Hoạch Thông Tin Quy Hoạch
Phê duyệt quyết toán DA hoàn thành Quy hoạch vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng tỉnh BR-VT đến năm 20
10:29 | 17/09/2014 Print   E-mail    

Ngày 17/4/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng tỉnh BR-VT đến năm 2020 với tổng nguồn vốn là 223.515.250 đồng.