Thông Tin Quy Hoạch Thông Tin Quy Hoạch
Phê duyệt quyết toán DA hoàn thành Quy hoạch phát triển cây Hồ Tiêu tỉnh BR-VT đến năm 2020
10:27 | 17/09/2014 Print   E-mail    

Ngày 17/4/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch vùng quy hoạch phát triển cây Hồ Tiêu tỉnh BR-VT đến năm 2020 với tổng nguồn vốn là 332.579.800 đồng.