Thông Tin Quy Hoạch Thông Tin Quy Hoạch
Phê duyệt quyết toán DA hoàn thành Quy hoạch vùng sản xuất mãng cầu ta tỉnh BR-VT đến năm 2020
10:16 | 17/09/2014 Print   E-mail    

Ngày 17/4/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch vùng quy hoạch sản xuất mãng cầu ta tỉnh BR-VT đến năm 2020 với tổng số vốn là 394.892.650 đồng