Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Thông báo xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray từ ngày 07/9 đến 17/9/2014
10:35 | 06/09/2014 Print   E-mail    

        Hiện nay, công trình hồ chứa nước Sông Ray đang tích nước ở cao trình 68,92m tương ứng dung tích hồ là 147,08x106m3.
        Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Sông Ray, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình, Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến tiếp tục xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray cụ thể:
Tên công trình
Dung tích thiết kế (106m3)
Dung tích hiện tại (106m3)
Độ mở tràn (cm)
Dự kiến thời gian mở
Lưu lượng xả (m3/s)
Cao trình (m)
Dung tích (106m3)
Tràn 1
Tràn 2
Tràn 3
Hồ Sông Ray
215,36
68,92
147,08
15-20
15-20
15-20
8 giờ ngày 07/9 đến 8 giờ ngày 17/9/2014
32 ÷ 42
Khi xả lũ dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ Sông Ray từ sau hồ Sông Ray đến cửa Lộc An, cụ thể: 
STT
Tên xã
Tên huyện
Vùng có khả năng ảnh hưởng
1
Xã Hòa Bình
Huyện Xuyên Mộc
Bờ trái Sông Ray
2
Xã Phước Tân
3
Xã Phước Thuận
4
Xã Hòa Hưng
Hạ lưu tràn xả lũ
5
Xã Sơn Bình
Huyện Châu Đức
Bờ phải Sông Ray
6
Xã Suối Rao
7
Xã Láng Dài
Huyện Đất Đỏ
Bờ phải Sông Ray (sau đập Sông Ray)
 
Xã Lộc An
Kính đề nghị Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức và Đất Đỏ thông báo cho Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các xã: Hòa Bình, Phước Tân, Phước Thuận, Hòa Hưng, Sơn Bình, Suối Rao, Láng Dài, Lộc An biết thông tin về việc xả lũ của công trình hồ chứa nước Sông Ray, thông báo kịp thời cho người dân sống dọc hai bên bờ Sông Ray đến cửa Lộc An để biết thông tin về việc xả lũ công trình, chủ động trong công tác sản xuất, tuyệt đối không để người dân đánh, bắt cá, mò cua, bắt ốc trong vùng hạ lưu công trình đang xả lũ.
Thời gian dự kiến xả lũ từ 8 giờ ngày 07/9/2014 đến 8 giờ ngày 17/9/2014.
(Nguồn theo Thông báo số 43/TB-TTTL ngày 03/9/2014 của Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
                               Lê Minh Đạt – Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão.