Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về Quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu
10:32 | 06/09/2014 Print   E-mail    

Ngày 22 tháng 8 năm 2014 tại Hội trường Vườn Sưu tập Cây Gỗ Rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu (Khu BTTN BC-PB) đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật về Quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng cho 40 học viên là phụ trách tổ địa bàn dân cư và cán bộ UBND các xã có rừng Khu bảo tồn.

 
 Trong thời gian tập huấn, báo cáo viên của Khu BTTN BC-PB đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừngnhư: Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/02/2004 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; Luật Phòng cháy, chữa cháy ngày 29/6/2001; Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng (Trích Điều 47 quy định về PCCC rừng); Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về Phòng cháy, chữa cháy rừng; Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;… 
 Qua đó đã tuyên truyền và nâng cao năng lực cho người làm công tác tuyên truyền phổ biến, pháp luật trong lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng và quan trọng nhất là giúp người dân nâng cao hơn nhận thức về vai trò, chức năng và giá trị của rừng, góp phần tuyên truyền làm chuyển hóa những đối tượng có các hành vi tiêu cực, giảm thiểu tệ nạn phá rừng, thay thế vào đó là các hành động thân thiện với môi trường nhằm bảo vệ bền vững tài nguyên thiên nhiên, cân bằng sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu BTTN Bình Châu –Phước Bửu.
                                                                  Thu Hường - Khu Bảo tồn BC-PB