Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kết quả Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm huyện Xuyên Mộc
02:12 | 27/08/2014 Print   E-mail    

Thời gian qua, công tác công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với cả hệ thống chính trị cùng tham gia; nội dung và hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả. Do đó công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong thành công của các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Trong 06 tháng đầu năm, Thường trực BCĐ CTMTQG XDNTM huyện (Phòng NN&PTNT) đã tiến hành phát 6.720 tờ rơi; 1.575 sổ tay hỏi đáp về nội dung thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM cho 12 xã trên địa bàn huyện. Các xã đã phân công các thành viên Ban quản lý nghiên cứu nội dung của tài liệu, đồng thời tổ chức phổ biến, phát các tài liệu trên đến từng tổ, ấp trên địa bàn.
- Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh có kế hoạch chương trình cụ thể tuyên truyền hội viên, đoàn viên của mình tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương .
- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp mặt của chị em phụ nữ trong ngày 8/3 …với 1.040 lượt người tham dự.
   - Đài truyền thanh xã: thường xuyên lồng ghép vào các buổi phát thanh để tuyên truyền các văn bản, tài liệu, cẩm nang có nội dung liên quan đến NTM của các cấp: Trung ương, Tỉnh, Huyện và địa phương để mọi người dân hiểu được mục đích của xây dựng NTM, nhằm phát huy vai trò chủ thể của công đồng dân cư tại địa phương.
   - Ban quản lý NTM các xã đã phối hợp cùng với MTTQ xã, Ban ngành đoàn thể, BĐH các ấp, Tổ dân vận tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia mua BHYT tự nguyện, tự bỏ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn theo qui định, bảo vệ vệ sinh môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập cho người dân, vận động nhân dân tham gia vào các Tổ hợp tác sản xuất, tự bỏ kinh phí để xây dựng đường ngõ xóm sạch đẹp không lầy lội vào mùa mưa.
Nhờ công tác tuyên truyền đã làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ lãnh đạo, đảng viên, hội viên và người dân; phần lớn người dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới….                                                                                                           
                                                                                                            MN