Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Nét chuyển biến trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
02:04 | 27/08/2014 Print   E-mail    

 

             Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, những năm qua Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo nghề, gắn với nhu cầu sử dụng lao động nông thôn và góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.
            Với mục đích tạo điều kiện cho người lao động nông thôn có kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động, hàng hoá có thương hiệu đủ sức cạnh tranh trên thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân, từng bước thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Trung tâm Hỗ trợ nông dân (TT.HTND) tỉnh đã tham mưu cho Thường trực Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở triển khai nghị quyết tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân và chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tham gia Ban chỉ đạo Đề án 1956 cấp cơ sở. Hàng năm TT. HTND phối hợp với phòng lao động, phòng nông nghiệp, Hội Nông dân cơ sở và chính quyền địa phương khảo sát nhu cầu học nghề của nông dân.
            Trong 5 năm (2008 - 2013), với chức năng nhiệm vụ của mình, TT.HTND đứng ra tổ chức được 69 lớp dạy nghề ngắn hạn với các nghề về kỹ thuật trồng hoa lan - cây cảnh; trồng nấm; trồng rau an toàn; thú ý gia đình . . . cho 2.098 học viên, Ngoài ra, còn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Tôn giáo - Dân tộc cấp huyện tổ chức 106 lớp tập huấn chuyển giao KHKT chăn nuôi, trồng trọt cho 6.219 lượt người tham dự; xây dựng 7 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất như nuôi dê, vỗ béo bò thịt, vịt siêu đẻ, mô hình nuôi thỏ, trồng rau an toàn, trồng luá chất lượng cao... để hỗ trợ cho 127 hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất. 
            Theo ông Nguyễn Đạo Cứ - Giám đồc TT.HTND cho biết, qua đánh giá của Hội Nông dân cơ sở và công tác kiểm tra đánh giá sau học nghề đối với một số học viên thấy được hiệu quả bước đầu trong lao động sản xuất, tích cực áp dụng kiến thức được đào tạo, đã chủ động thực hiện các biện pháp cải tiến phương pháp tổ chức lao động sản xuất, thay đổi dần phương pháp chăm sóc cây trồng, vật nuôi, hình thức kinh doanh, ý thức lao động truyền thống bằng phương pháp tiên tiến được trang bị của lớp học nghề nhằm tiết kiệm rất nhiều thời gian lao động, chi phí.
            6 tháng đầu năm 2014, Trung tâm đã hoàn thành công tác tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT thuộc chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Ban Dân tộc tỉnh năm 2014 với 25 lớp tại 23 xã, thị trấn cho 1.241 học viên; tiến hành khảo sát và thẩm định chọ 42 hộ tham gia thực hiện 4 mô hình trình diễn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thuộc chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Ban Dân tộc tỉnh năm 2014.
            Tuy nhiên, hiện nay số lao động có nhu cầu học nghề còn thấp so với lực lượng lao động cần được đào tạo nghề trong tỉnh, qui mô, chất lượng công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của nông dân. Điều kiện về cơ sở vật chất như máy móc, thiết bị và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dạy nghề vừa thiếu, vừa yếu chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế; một số địa phương và Hội cơ sờ chưa quan tâm đến công tác tư vấn đào tạo nghề cho nông dân.
            Trong thời gian tới, với mục tiêu: “Dạy nghề gắn với việc làm cho nông dân” và để Đề án 1956 ngày càng phát huy hiệu quả, TT.HTND sẽ phối hợp với các ngành chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1956 gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác tuyên tuyền, tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Mặt khác, các hình thức dạy nghề đa dạng, linh hoạt gắn với tạo việc làm cho nông dân nhất là nông dân nghèo, nông dân là dân tộc thiểu số tại địa bàn nông thôn, các hoạt động dạy nghề cho nông dân tập trung vào việc nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ năng từ đó tăng hiệu quả lao động, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần chuyền dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện cho người lao động sau khi học nghề có việc làm ổn định. 
 
Tấn Phát