Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Chưa có sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nào được đăng ký và được phép sử dụng như chất làm chín sầu riêng
08:26 | 25/01/2019 Print   E-mail    

         Chưa có sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nào được đăng ký và được phép sử dụng như chất làm chín sầu riêng đó là khẳng định của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 81/BVTV-QLT ngày 09/01/2019 về việc sử dụng chấtlàm kích thích chín quả sầu riêng.

Đến thời điểm hiện nay chưa có sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nào được đăng ký và được phép sử dụng như chất làm chín sầu riêng

Theo Cục Bảo vệ thực vật căn cứ vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 và Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2018, thì hiện nay trong danh mục cho có sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nào được đăng ký và được phép sử dụng như chất làm chín sầu riêng.

Cục Bảo vệ thực vật cũng khuyến cáo tới các tổ chức, cá nhân tiến hành đăng ký các loại thuốc sinh học, thuốc thế hệ mới, đối với các sản phẩm liên quan đến bảo quản nông sản sau thu hoạch và bà con sử dụng các sản phẩm dùng cho mục đích điều hòa sinh trưởng (bao gồm kích thích sinh trưởng hoặc ức chế sinh trưởng) trên cây sầu riêng phải đã được đăng ký sử dụng trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam./.  

Kim Khánh-QLCL