Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Hội nghị công bố Quy hoạch ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2
11:21 | 24/01/2019 Print   E-mail    

Ngày 22/01/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, ông Trần Văn Cường –Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm có: đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Du lịch, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Các Hội: Hội Nông dân tỉnh, Hội Làm vườn tỉnh, Hội Nghề cá tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Quy hoạch ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với một số nội dung chủ yếu sau:

1.     Mục tiêu cụ thể:

-         Tốc độ tăng giá trị sản xuất và cơ cấu các ngành, lĩnh vực:

  - Tỷ lệ che phủ bằng cây xanh (đất lâm nghiệp và cây lâu năm) đạt 44% - 45%; phấn đấu ổn định tỷ lệ che phủ của rừng 13% - 14%.

- Đến năm 2020, mỗi ngành hàng chủ lực ở mỗi huyện, thành lập ít nhất 1 hợp tác xã làm đại diện để liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2020, có 30% lượng sản phẩm tiêu thụ thông qua hợp đồng, đến năm 2030, tỷ lệ này là 50%.

- Xây dựng và đưa vào hoạt động 07 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Vận động trên 50% doanh nghiệp đang hoạt động đủ các điều kiện công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đăng ký để được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tăng giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 lên gấp 1,3 lần và năm 2030 gấp 1,5 – 2,0 lần so với hiện nay.

- Thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực về vốn, công nghệ và thị trường để đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, làm nòng cốt hỗ trợ, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho người nông dân. Đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 30% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành nông nghiệp trong thời gian tới

          2. Phân vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp:

         Vùng I (Phía Bắc tỉnh) Phát triển nông nghiệp, nông thôn):

         + Diện tích tự nhiên khoảng 90.000ha bao gồm 1 phần các xã Hắc Dịch, Sông Xoài thị xã Phú Mỹ; một phần huyện Châu Đức (trừ diện tích các xã Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Đá Bạc, Suối Rao) và 1 phần huyện Xuyên Mộc (trừ một phần các xã Bình Châu, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, thị trấn Phước Bửu và Phước Thuận).

         + Định hướng phát triển nông nghiệp: hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cao su, hồ tiêu, cây ăn quả đặc sản, rau an toàn, các vùng chăn nuôi tập trung cho các trang trại, doanh nghiệp với phương thức chăn nuôi công nghiệp; xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trồng cây lâm nghiệp theo quy hoạch 3 loại rừng; xây dựng mô hình vườn cây ăn quả đặc sản kết hợp du lịch sinh thái; nuôi thủy sản nước ngọt.

         Vùng II (Phía Nam tỉnh) Phát triển nông nghiệp đô thị phục vụ du lịch, công nghiệp và kinh tế biển:

          + Diện tích tự nhiên khoảng 108.000ha bao gồm một phần thị xã Phú Mỹ (một phần các xã); toàn bộ thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Côn Đảo, thành phố Vũng Tàu và một phần huyện Xuyên Mộc (một phần các xã Bình Châu, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, thị trấn Phước Bửu và Phước Thuận).  

+ Định hướng: phát triển mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái, ít sử dụng đất, ƯDCNC; trồng các loại rau, hoa, cây cảnh, trái cây đặc sản, nuôi trồng sinh vật cảnh, tạo mảng xanh đô thị...làm hậu cần cho ngành du lịch, đô thị và kinh tế biển.

Kết luận tại Hội nghị, ông Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  chỉ đạo phòng Kế hoạch, Tài chính Sở khẩn trương xây dựng dự thảo và lấy ý kiến góp ý các địa phương về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh BRVT giai đoạn 2019 – 2020. Đồng thời, đề nghị các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch nông nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2019 – 2020 trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện, nhằm cụ thể hóa các quy định, định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, sản phẩm theo Quy hoạch được duyệt vào trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 05 năm của địa phương.

 

VPS