Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức
09:30 | 23/10/2018 Print   E-mail    

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. Số lượng tuyển dụng vàTiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

- 01 chuyên viên quản lý khách hàng chi nhánh, trình độ Đại học ngành Luật.

- 01 Kỹ sư Quản lý, phát triển phần mềm, trình độ Đại học ngành công nghệ thông tin.

- 04 Kỹ thuật viên (hạng IV) vận hành dây chuyền sản xuất nước, trình độ: Trung cấp các ngành: Điện; công nghệ kỹ thuật môi trường; cấp nước. Giới tính: Nam

 

- 01 cán sự quản lý khách hàng, trình độ: Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh.

(Chi tiết tại nhu cầu tuyển dụng được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt)

 

Về trình độ tin học và ngoại ngữ:

- Tin học: trình độ A.

- Ngoại ngữ: trình độ B (riêng các vị trí: Kỹ thuật viên (hạng IV) vận hành dây chuyền sản xuất nước, cán sự quản lý khách hàng: trình độ A).

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu số 01 theo thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt.

- Bản sao các chứng chỉ được các cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

III. Nội dung, hình thức tuyển dụng:

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

- Nội dung xét tuyển :

- Kiến thức chung: Luật viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện; Thông tư hướng dẫn về soạn thảo văn bản. Các quy định của nhà nước trong các lĩnh vực tuyển dụng.

- Chuyên môn: kiến thức chuyên ngành về quản lý khách hàng; vận hành dây chuyền sản xuất nước; công nghệ thông tin.

 

VI. Thời hạn và địa đim nộp hồ sơ dự tuyn, số điện thoại liên hệ:

 

- Thời hạn nhận hồ sơ:20 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo(trừ ngày lễ, chủ nhật)

-Địa điểm: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, số 39 đường Hoàng Diệu, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại liên hệ: 0254.3733204

V. Thời gian và địa đim xét tuyển: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, số 39 đường Hoàng Diệu, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


                                                                                            VPS