Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Cấp thẻ ra vào rừng cho hộ nhận khoán tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu
09:00 | 10/03/2014 Print   E-mail    

            Trong thời gian qua, một số người dân đã lợi dụng việc ra vào rừng của các hộ dân nhận khoán đất để vào rừng thực hiện một số hành vi trái phép như: khai thác gỗ, chặt phá cây rừng, bứng cây rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, trồng cây trái phép.

Để chủ động ngăn chặn tình trạng trên đồng thời tạo điều kiện thuận lợi khi ra vào rừng hợp pháp cho các hộ nhận khoán, BQL Khu BTTN BC – PB đã tiến hành làm thẻ ra vào rừng đối với 98 hộ nhận khoán trên các tiểu khu thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Thời gian tới, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu tiếp tục triển khai cấp thẻ ra vào rừng cho những hộ nhận khoán còn lại ở phân khu phục hồi sinh thái nhằm mục đích kiểm tra kiểm soát tốt người dân ra vào rừng trong lâm phần Khu BTTN BC – PB quản lý.
Khu BTTN BC-PB