Thông Tin Quy Hoạch Thông Tin Quy Hoạch
Quy hoạch thủy lợi tỉnh BR-VT đến năm 2020
02:22 | 05/03/2014 Print   E-mail    

 

Bản đồ hành chính tỉnh BR-VT

        Bà Rịa -Vũng Tàu là tỉnh nằm trọn trong phần nhân của địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam– một vùng kinh tế năng động có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất cả nước, BR-VT có các lợi thế về tự nhiên, xã hội, giao thông cho phát triển kinh tế-xã hội. Để phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội rất cần thiết phải có Quy hoạch tổng hợp về thủy lợi để tạo điều kiện quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn nước của các sông trong địa bàn tỉnh BR-VT.

         Sự phát triển mạnh của các ngành kinh tế, đặc biệt là phát triển các khu công nghiệp, các đô thị và các khu du lịch làm cho nhu cầu sử dụng nước trong tỉnh tăng nhanh. Bên cạnh đó, do việc kiểm soát và xử lý xả nước thải nhiễm bẩn còn nhiều bất cập nên đã và sẽ làm cho môi trường trong tỉnh, đặc biệt là môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Quy hoạch này không chỉ nhằm mục đích cân bằng nguồn nước đáp ứng các nhu cầu nguồn nước trước mắt, lâu dài mà còn phải hướng đến bảo đảm bền vững nguồn và môi trường nước trong sạch là một trong những vấn đề hết sức cần thiết.
         Quá trình chuyển dịch đất đai từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp và đô thị đã và đang diễn ra rất nhanh làm thay đổi mục tiêu của các công trình thủy lợi đã xây dựng. Mặt khác, các sông lớn trong tỉnh phần lớn đã xây dựng các công trình hồ chứa (Đá Đen, Sông Ray), Quy hoạch sẽ xem xét cân bằng nước và đề xuất xây dựng các công trình thủy lợi đáp ứng thỏa mãn nhu cầu nước cho phát triển kinh tế xã hội trước mắt cũng như lâu dài.
         Nông nghiệp vẫn là khu vực kinh tế thu hút nhiều lao động nhất và đem lại thu nhập chính của đại bộ phận nông dân trong tỉnh. Tính đến cuối năm 2009, trên toàn tỉnh có 507.622 nhân khẩu (chiếm 51,06% tổng dân số) sinh sống trong khu vực sản xuất nông nghiệp, thu hút 181.107 lao động. Để ổn định và cải thiện đời sống nhân dân khu vực nông thôn, tăng giàu giảm nghèo, ngành nông nghiệp phải phát triển ổn định, bền vững và theo hướng công nghiệp hoá-hiện đại hoá. Tuy nhiên, cho đến nay, sản xuất nông nghiệp vẫn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết, nhất là nước mưa, nên sản xuất thường hay bấp bênh, thiên tai thường gây nhiều thiệt hại nặng nề. Việc cung cấp đủ nước cho nhu cầu nông nghiệp sẽ giúp cho sản xuất được ổn định, chủ động tạo điều kiện thâm canh tăng vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Do đó, cần có nghiên cứu quy hoạch thủy lợi toàn tỉnh BR-VT nhằm xây dựng các giải pháp thủy lợi phục vụ cho phát triển nông nghiệp. 
           Các quy hoạch thủy lợi trước đây chủ yếu chỉ nhắm đến phục vụ cho tưới, tiêu và cấp nước. Các vấn đề bảo vệ môi trường nước trên các sông suối cũng như trong phạm vi công trình thủy lợi, vấn đề lũ và xói lở bờ (sông và ven biển) chưa được xem xét nhiều. Mặt khác trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng cần được xem xét nghiên cứu để có giải pháp thích ứng.

          Vì vậy, việc xây dựng Quy hoạch thủy lợi tỉnh BR-VT đến năm 2020 có vị trí rất quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển bền vững cũng như góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cho địa phương.  

         Download quy hoạch thủy lợi tỉnh BR-VT đến năm 2020 tại đây