Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
công tác tuần tra, bảo vệ rừng, PCCCR tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu
03:58 | 13/02/2014 Print   E-mail    

Lực lượng khu bảo tồn tuần tra bảo vệ rừng

         Trong năm 2013, lực lượng bảo vệ rừng BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu đã tổ chức tuần tra và phối hợp truy quét bảo vệ rừng với các lực lượng ngoài đơn vị tuần tra được 7.013 lượt ngày đêm trên diện tích được giao quản lý. Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản 192 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. So với năm 2012, tăng 20 vụ, tương đương với 10,4% (tập trung ở các hành vi khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản tăng 11 vụ; hành vi lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tăng 15 vụ, các nhóm hành vi khác giảm 06 vụ).

Tang vật, phương tiện tạm giữ: 30,86 m3 gỗ tròn; 0,75 m3 gỗ xẻ; 36 xe gắn máy các loại; 30 chiếc xe đạp thồ; 01 xe máy xới; 28 xe lôi tự chế…
Trong năm qua, đã xảy ra 07 vụ đe doạ, chống người thi hành công vụ, cướp tang vật, phương tiện vi phạm và 01 vụ đập phá trụ sở làm việc, làm bị thương 05 đồng chí, vỡ 2,88 mkính trụ sở làm việc. Hầu hết các vụ chống đối người thi hành nhiệm vụ, đập phá trụ sở làm việc, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu đã báo cáo cơ quan chức năng điều tra, xử lý, nhưng đến nay chưa nhận được thông báo giải quyết.
Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2012 – 2013, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu đã tiến hành thực hiện hoàn thành các hạng mục đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật và khối lượng theo phương án đã được phê duyệt. Tuy nhiên trong năm cũng đã xảy ra 02 vụ cháy rừng, với diện tích 0,823 ha nhưng chỉ cháy cây bụi và thảm thực vật dưới tán rừng nên không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây rừng.
Để hạn chế tối đa các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên rừng, BQL Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu rất cần sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cơ quan chức năng, UBND các xã có rừng, nhất là tinh thần tố giác tội phạm của người dân sống xung quanh rừng.  
Điện thoại liên hệ: BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu: 064.3878199; 064.3878297; Hạt Kiểm Lâm Bình Châu – Phước Bửu: 0643.787665.
                                
 
                                 THU HƯỜNG