Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Hội nghị cán bộ, viên chức Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu năm 2014
03:53 | 13/02/2014 Print   E-mail    

Tuyên dương cá nhân tiêu biểu

       Ngày 08/01/2014, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2014 để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị trong năm 2013 và phương hướng hoạt động trong năm 2014.

        Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2013 và phương hướng năm 2014. Trong năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và Ban Giám đốc Khu bảo tồn, cán bộ, viên chức Khu bảo tồn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị xã hội của đơn vị, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể không quản ngày đêm thực hiện các trọng trách được giao, các nhiệm vụ chuyên môn đều hoàn thành so với kế hoạch đề ra trong năm 2013, lãnh đạo Khu bảo tồn đã tập trung cải cách công tác chỉ đạo điều hành, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở từng lĩnh vực công tác chuyên môn, đồng thời củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác; chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ viên chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của đơn vị đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan.
Tại Hội nghị có 36 cá nhân được khen thưởng với danh hiêu Lao động tiên tiến và 04 Tập thể đã có những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013; Trong năm 2013 Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu cũng đã khen thưởng kịp thời cho 02 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
Cũng tại hội nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2013 và công bố Quyết định trao phần thưởng cho 15 cá nhân điển hình trong hoạt động công đoàn và 1 tập thể đạt danh hiệu xuất sắc năm 2013. Hội nghị kết thúc trong không khí tươi vui, đoàn kết và tự hào với những kết quả đạt được trong năm 2013.
Khu BTTNBC-PB