Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Tổ chức hội nghị sơ kết mô hình chuỗi cung cấp sản phẩm cá biển an toàn (loài sinh histamine) năm 20
03:20 | 13/02/2014 Print   E-mail    

Hình ảnh tại buổi hội nghị sơ kết
Nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn "từ trang trại đến bàn ăn" theo xu hướng kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm hiện nay.
Trong năm 2013, được sự phê duyệt của Cục QLCL Nông Lâm sản & Thủy sản, Chi cục QLCL NLS & Thủy sản tỉnh BR-VT đã phối hợp với Chi cục QLCL & BVNL thủy sản TP.HCM triển khai thực hiện mô hình chuỗi cung cấp sản phẩm cá biển an toàn (loài sinh histamine: cá ngừ, cá nục) từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến chợ kinh doanh đầu mối Bình Điền -  TP.HCM.
Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện mô hình, nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện mô hình, đồng thời thảo luận và đúc rút kinh nghiệm để tiến tới công tác tuyên truyền và nhân rộng việc áp dụng. Vừa qua, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện mô hình chuỗi cung cấp sản phẩm cá biển an toàn năm 2013.
Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh, cơ quan QLCL Nông Lâm sản & Thủy sản Nam Bộ, chi cục QLCL và BVNL thủy sản Tp.HCM, chi cục QLCL NLS & Thủy sản Đồng Nai, trạm kiểm soát chất lượng thủy sản chợ đầu mối Bình Điền, cảng cá Incomap, công ty Cổ phần Hạnh Lài (cơ sở thực hiện mô hình) và đại diện 07 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm cá sinh histamine trên địa bàn tỉnh BR-VT.
            Thông qua hội nghị đã đánh giá quá trình và hiệu quả thực hiện mô hình, kết quả đạt được đáp ứng đúng mục tiêu kế hoạch đề ra, các tác nhân tham gia mô hình được chứng nhận về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo được sự liên kết chặt chẽ, tăng hiệu quả, trách nhiệm kiểm soát về chất lượng, an toàn thực phẩm của các tác nhân tham gia mô hình, tạo niềm tin, uy tín giữa các cơ sở trong việc yên tâm, ổn định hợp tác sản xuất kinh doanh.
            Sau hội nghị này, Chi cục sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về hiệu quả mô hình, nhằm nhân rộng việc áp dụng thực hiện mô hình trên địa bàn Tỉnh.
                                                                                                                  Tin ảnh: BT