Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
02:30 | 29/09/2014 Print   E-mail    

Ngày 15/7/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày  yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM).
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Do vậy, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp cần trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình XDNTM, coi đây là yếu tố quyết định cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, trực tiếp góp phần quan trọng vào công cuộc CNH, HÐH đất nước.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, trên cơ sở rà soát quy hoạch tổng thể, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển hàng hóa nông nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế. Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định thế mạnh và sản phẩm chủ lực, bảo đảm liên kết vùng, hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững. Ðồng thời, thực hiện XDNTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho các vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng lớn trong nước, coi đây là khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách của địa phương, huy động tốt hơn các nguồn lực cho XDNTM. Hằng năm dành một tỷ lệ ngân sách thỏa đáng cho XDNTM. Trong quá trình thực hiện, tuyệt đối không được yêu cầu người dân đóng góp bắt buộc. Việc huy động đóng góp phải trên cơ sở khả năng đóng góp tự nguyện của mọi người dân tại từng địa bàn, trong mọi trường hợp, nhất là không được huy động quá sức dân...
                                                                                                                                                                                                                                                               Mạnh Linh