Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Triển khai chương trình thí điểm công khai kết quả kiểm tra xếp loại điều kiện đảm bảo ATTP
02:21 | 29/09/2014 Print   E-mail    

Với mục tiêu công khai, minh bạch kết quả kiểm tra đánh giá phân loại (A/B/C) về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nhằm tôn vinh các cơ sở đủ điều kiện, khuyến khích các cơ sở xếp loại B phấn đầu lên loại A, các cơ sở chưa đủ điều kiện (xếp loại C) cần cố gắng, kiên quyết tuân thủ các qui định để đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.
 Trong năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Chương trình thí điểm công khai kết quả kiểm tra xếp loại A/B/C. Tham gia thực hiện mô hình có 23 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tích cực và hiệu quả trong việc triển khai Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT.
Theo đó, trong quí III và IV/2014, Chi cục QLCL Nông lâm sản & Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiến hành công khai kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông thủy sản trên địa bàn Tỉnh.
 Các hình thức công khai như sau:

            - Công khai danh sách cơ sở trên Website của Sở Nông nghiệp và PTNT:  Công khai 100% cơ sở sản xuất kinh doanh của nhóm sản phẩm triển khai theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT trên phạm vi toàn Tỉnh (xếp loại A/B/C).

- Công khai tại cơ sở đối với cơ sở xếp loại A/B: Thẩm định và lựa chọn 100 cơ sở xếp loại A/B để gắn biển công khai tại cơ sở.
- Công khai trên báo địa phương danh sách cơ sở xếp loại A/B/C.
- Công khai trên phương tiện phát thanh của địa phương danh sách cơ sở xếp loại A/B/C.
 Qui định: Biển công khai kết quả phân loại A/B tại cơ sở:

            1. Cơ sở xếp loại A

           

             2. Cơ sở xếp loại B
            
                                                                                    Song Nhi
                                                 Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản