THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngày 07/11/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh BR-VT đến...

Đọc tiếp »

Ngày 22/8/2014, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1825/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh BR-VT giai...

Đọc tiếp »

Ngày 17/4/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng tỉnh BR-VT đến năm 2020

Đọc tiếp »

Ngày 17/4/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch vùng quy hoạch phát triển cây Hồ Tiêu tỉnh BR-VT đến năm...

Đọc tiếp »

Ngày 17/4/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch vùng quy hoạch sản xuất mãng cầu ta tỉnh BR-VT đến năm 2020

Đọc tiếp »