NUÔI TRỒNG - KHAI THÁC THỦY SẢN NUÔI TRỒNG - KHAI THÁC THỦY SẢN
Web Content Image

Sản lượng khai thác 343.000 tấn, vượt 0,1% kế hoạch, tăng 1,8% so năm 2018; trong cơ cấu sản lượng hải sản khai thác, sản lượng khai thác của các loại nghề lưới rê, vây, câu mực tăng, nhất là nhóm đối...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2461/QĐ-UBND về công bố mở Cảng cá Ban Quản lý Cảng cá Lộc An là Cảng loại II.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 01/08/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An do Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I (Công ty IZICO)...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Để tháo gỡ các bất cập đồng thời đáp ứng đầy đủ các khuyến nghị của phía EC nhằm sớm tháo gỡ “thẻ vàng”, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU là lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1732/QĐ-UBND về công bố mở cảng cá Cảng cá Xí nghiệp Dịch vụ hậu cần thủy sản Hưng Thái (Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải - dầu khí Hưng Thái) thuộc xã Phước Hưng,...

Đọc tiếp »
Tin bài khác