NUÔI TRỒNG - KHAI THÁC THỦY SẢN NUÔI TRỒNG - KHAI THÁC THỦY SẢN
Web Content Image

Phạt tiền gấp hai lần đối với hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) để khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh BR-VT có 5.905 tàu cá khai thác thủy sản, trong đó có 2.898 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động khai thác xa bờ với các nghề: lưới vây, lưới rê, câu, chụp...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tôm sú: Nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh, quảng canh cải tiến: Thả giống từ tháng 2 - 7/2019. Nuôi quảng canh kết hợp tôm sú với cua, cá/tôm - rừng: Thả giống từ tháng 12/2018 - 8/2019

Đọc tiếp »
Web Content Image

Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể được hỗ trợ (1 lần) để đầu tư trang thiết bị, vật tư thuộc dự án hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã. Mức hỗ trợ là 30% kinh phí đầu tư nhưng...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Các cơ sở sản xuất đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ thuê lại đất khi di dời, nhưng không thuê lại đất mà chỉ thuê nhà xưởng tại địa điểm mới, thì sẽ được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà xưởng

Đọc tiếp »
Tin bài khác