THÔNG TIN THỦY LỢI THÔNG TIN THỦY LỢI
Web Content Image

rên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 29 hồ chứa thủy lợi, với tổng dung tích toàn bộ khoảng 316 triệu m3 nước, 09 đập dâng phục vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp (trong đó cấp nước tưới cho...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thông báo xả lũ hồ Sông Ray từ ngày 19/10/2018 đến ngày 29/10/2018

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thông báo xả lũ hồ Đá Đen từ ngày 19/10/2018 đến ngày 29/10/2018

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thông báo xả lũ hồ Sông Ray từ ngày ngày 07/10/2018 đến ngày 17/10/2018

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thông báo xả lũ hồ Đá Đen từ ngày ngày 07/10/2018 đến ngày 17/10/2018

Đọc tiếp »