THÔNG TIN LÂM NGHIỆP THÔNG TIN LÂM NGHIỆP
Web Content Image

rong tháng 7 năm 2019, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các Ban quản lý rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Cùng với sự phát triển kinh tế, gia tăng dân số cộng với sự lãng phí tài nguyên trong thói quen sinh hoạt của con người, rác thải có số lượng ngày một tăng, thành phần ngày càng phức tạp và tiềm ẩn...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong năm 2019 các đơn vị thực hiện trồng 980,59 ha rừng, chăm sóc 1.998,09 ha rừng trồng, trồng 46.301 cây phân tán, chăm sóc 54.975 cây phân tán, khoán bảo vệ rừng...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các Ban quản lý rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Hiện nay, toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 119 trại/cơ sở gây nuôi động vật hoang dã với khoảng 8.445 cá thể trong đó 04 cơ sở gây nuôi động vật rừng nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ (06 cá thể Gấu...

Đọc tiếp »
Tin bài khác