THÔNG TIN LÂM NGHIỆP THÔNG TIN LÂM NGHIỆP
Web Content Image

Hàng năm, cán bộ Hạt Kiểm lâm cấp huyện tiến hành thu thập các thông tin về biến động diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý như trạng thái, chủ rừng, trồng rừng, rừng trồng đủ tiêu chí...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 23/12/2019, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 644/CCKL-TTPC về việc kiểm tra, giám sát, quản lý gấu nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu. Hiện nay, toàn tỉnh còn 04 cá thể gấu ngựa được...

Đọc tiếp »
Web Content Image

ong năm 2019, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các Ban quản lý rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiến...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Củng cố lực lượng tuần tra hàng ngày để bảo vệ rừng, PCCCR, ngăn chặn người không được phép vào rừng. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuần tra trên lâm phần được giao, đặc biệt đối với những khu vực...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 65 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thành phố Vũng Tàu 05 vụ, thị xã Phú Mỹ 09 vụ; huyện Xuyên Mộc...

Đọc tiếp »
Tin bài khác