THÔNG TIN CẦN BIẾT THÔNG TIN CẦN BIẾT
Web Content Image

Sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) là loại sâu hại mới, xâm nhập vào nước ta từ tháng 4 năm 2019. Đây là loài sâu hại có khả năng di trú rất xa, vòng đời ngắn, có nhiều lứa và thời gian các lứa...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Trồng trọt, với 7 chương, 85 điều, Luật điều chỉnh nhiều lĩnh vực từ giống cây trồng, phân bón, canh tác, thu hoạch, mua bán, sơ chế, chế biến,...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông, thủy sản; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các hộ nông dân về tiêu chuẩn của nước nhập khẩu

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp, góp phần thực hiện thành công Nghi quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả...

Đọc tiếp »
Web Content Image

tính đến nay có trên 48 doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư các dự án NNUDCNC vào tỉnh với tổng diện tích đất các nhà đầu tư đề nghị là hơn 5000 ha tính đến ngày 15/10/2018

Đọc tiếp »