Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Kiểm tra giám sát quản lý gấu nuôi
10:33 | 14/01/2020 Print   E-mail    

          Ngày 23/12/2019, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 644/CCKL-TTPC về việc kiểm tra, giám sát, quản lý gấu nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu. Hiện nay, toàn tỉnh còn 04 cá thể gấu ngựa được nuôi trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ.

Cán bộ của Tổ chức bảo vệ động vật thế giới (WAP)  gắn chíp mới cho gấu nuôi tại TP.Vũng Tàu

          Theo đó, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu-Phú Mỹ định kỳ xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình nuôi gấu trên địa bàn; 06 tháng/lần phối hợp Phòng Thanh tra-Pháp chế(Chi cục Kiểm lâm) liên hệ với Chi cục Kiểm lâm vùng III để sử dụng thiết bị rà chip, kiểm tra chip mới đã gắn cho 04 cá thể gấu nuôi.

          Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu-Phú Mỹ chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế tại các hộ nuôi nhốt gấu, kịp thời báo cáo về cơ quan để theo dõi; Tuyên truyền quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã; Yêu cầu các hộ thực hiện các nội dung đã cam kêt không mua bán trái phép gấu; Không nuôi nhốt gấu không nguồn gốc, không đăng ký, chích hút mật gấu, quảng cáo, mua bán mật gấu....Vận chuyển gấu phải có giấy phép của cơ quan thẩm quyền.

          Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm liên quan đến động vật rừng, động vật hoang dã;  Báo cáo Chi cục Kiểm lâm tình hình quản lý gây nuôi động vật rừng, động vật hoang dã trong đó có gấu nuôi.

          Trước đó, Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng III, Tổ chức bảo vệ động vật thế giới (WAP) tiến hành kiểm tra, gắn chip điện tử mới cho 04 cá thể gấu tại 03 hộ nuôi trên địa bàn tỉnh vào ngày 03/12/2019.

                                                                      VTH