Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Tăng cường kiểm tra bảo vệ rừng, kiểm soát lâm sản
10:54 | 16/11/2019 Print   E-mail    

          Theo thông tin nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản những tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng các hành vi xâm phạm rừng, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Công văn số 543/CCKL-TTPC ngày 29/10/2019 chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra bảo vệ rừng, kiểm soát lâm sản.

Hạt Kiểm lâm Long Điền - Đất Đỏ tuần tra, bảo vệ rừng trên núi Minh Đạm


          Theo đó, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các Hạt Kiểm lâm tăng cường phối hợp với Chủ rừng, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, bảo vệ rừng; củng cố tin báo cơ sở để kịp thời nắm thông tin địa bàn; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất, khai thác rừng trái pháp luật, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, đưa phương tiện cơ giới vào rừng ngập mặn để đào đắp tu sửa đùng trái phép...Lưu ý đối với hoạt động khai thác trái pháp luật cây rừng (Cẩm lai, Gõ đỏ, Giáng hương...) về làm cây cành trên khu vực rừng phòng hộ Minh Đạm thuộc địa bàn huyện Long Điền và Đất Đỏ, rừng phòng hộ núi Dinh - Thị Vải thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ, rừng phòng hộ núi Dinh thuộc địa bàn thành phố Bà Rịa, rừng phòng hộ Xuân Sơn thuộc địa bàn huyện Châu Đức và khu vực rừng đặc dụng thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc.

          Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm cũng yêu cầu các Hạt Kiểm lâm xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản thường có hành vi tàng trữ, mua bán lâm sản trái pháp luật. Kiểm tra các điểm kinh doanh, mua bán cây cảnh, cây bóng mát, cổ thụ (Cây có trong danh mục cây lâm nghiệp) trên địa bàn về nguồn gốc lâm sản. Đối với các trường hợp không có hồ sơ lâm sản, nguồn gốc lâm sản không rõ ràng, tiến hành truy xuất nguồn gốc lâm sản và xử lý theo quy định.

          Cung cấp danh sách các đối tượng chuyên sống bằng nghề rừng và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

                                                                      VTH