Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 09/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT
08:22 | 04/10/2019 Print   E-mail    

Ngày 01/10/2019, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 09 năm 2019, tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; Các Ban quản lý: Cảng cá Cát Lở, Cảng cá Lộc An, Dự án chuyên Ngành nông nghiệp; Hội Làm vườn; các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và toàn thể công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong 09 tháng đầu năm 2019, như sau:

1. Về trồng trọt:

- Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã hoàn thành sản xuất vụ Đông Xuân, đang thu hoạch vụ Hè Thu và xuống giống vụ Mùa, cụ thể:

+ Tiến độ sản xuất vụ Hè Thu: Tính đến ngày 18/9/2019, tổng diện tích cây hàng năm đã xuống giống là 27.091 ha, đạt 99,9% kế hoạch vụ, gồm: 8.644 ha lúa, 5.847 ha bắp, 8.284 ha khoai mì, 2.638 ha rau các loại, 295 ha đậu các loại,…

+ Vụ Mùa: Đã xuống giống được 5.298 ha lúa, đạt 27,8% kế hoạch gieo trồng vụ Mùa.

2. Về chăn nuôi:

+ Tổng đàn heo 404.000 con, bằng 96,4% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.329.000 con, tăng 4,8% so cùng kỳ (gồm: 3.508.000 con gà, tăng 4,6% và 1.821.000 con vịt, tăng 2,1% cùng kỳ); tổng đàn trâu bò 61.136 con, tăng 4,2% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 147.332 con, tăng 4,7% so cùng kỳ.

Sản lượng thịt hơi các loại: 8.793 tấn, tăng 0,3% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 5.071 tấn, bằng 96,8% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 608 tấn, tăng 4,5% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.712 tấn, tăng 5,7% so cùng kỳ; thịt dê, cừu 402 tấn, tăng 4,7% so cùng kỳ; Trứng gia cầm: 21.800.000 quả, tăng 1,1% so cùng kỳ; sữa tươi 74 tấn, bằng 100% so cùng kỳ.

 3. Về Khai thác thủy sản Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã đóng mới 16 tàu cá, tổng số tàu cá đến ngày 18/9/2019 là 5.855 chiếc. Sản lượng khai thác trong tháng 9/2019 là 28.912 tấn, tăng 3,5% so cùng kỳ.

4. Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích đang nuôi trồng thủy sản trong tháng 9/2019 là 6.364,7 ha, trong đó: 1.846,4 ha nuôi nước ngọt và 4.518,3 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 9/2019 là 1.717 tấn, tăng 5,3% so cùng kỳ.

5. Về Diêm nghiệp: Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2018 - 2019 là 712 ha (trong đó có 35 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Tính đến nay đã vào mùa mưa nên niên vụ muối năm nay đã cơ bản kết thúc, bà con diêm dân đã thu hoạch được 53.339 tấn, đạt 90,4% kế hoạch.

 

Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 9/2019 đạt 28.912 tấn

               Cuộc họp đã nghe các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày những kiến nghị, đề xuất và ý kiến trả lời, làm rõ của các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở.  Sau đó, ông Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Giao Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

- Tiếp tục hướng dẫn thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố theo quy định. Đồng thời, tham mưu Sở văn bản gửi Sở Y tế về khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phân công, phân cấp công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp cùng với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn xây dựng các sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch.

2. Giao Chi cục Thủy sản:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Sở để hỗ trợ các địa phương triển khai công tác chi trả kinh phí hỗ trợ tàu cá và ngư dân khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu Sở thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh; làm việc với các địa phương về công tác thực hiện các khuyến cáo của Đoàn thanh tra EU.

3. Chi cục Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp cùng với Phòng Kế hoạch - Tài chính làm việc với UBND thành phố Vũng Tàu để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của thành phố Vũng Tàu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét kiến nghị của thành phố Vũng Tàu về đề nghị bổ sung kinh phí năm 2019 để thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, tham mưu Sở tổ chức buổi họp cùng với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Giao Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu chủ động phối hợp cùng với Ban Quản lý Dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư ấp Thèo Lèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

5. Giao Chi cục Kiểm lâm:

- Tổ chức đánh giá công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2019, xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2020. Trong tháng 10/2019, tham mưu Sở trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch trồng rừng năm 2020.

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống cháy rừng mùa khô 2018 - 2019 và triển khai phương án phòng chống cháy rừng mùa khô

7. Giao Chi cục Thủy lợi:

- Tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

8. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thực hiện Thông liên tịch tư số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

9. Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới tập trung công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra trong tháng 10/2019.

VPS