Dự Án Thử Nghiệm Dự Án Thử Nghiệm
Mô hình sản xuất lúa áp dụng công nghệ cấy kết hợp vùi phân bón tan chậm có kiểm soát
08:00 | 02/10/2019 Print   E-mail    

Trong năm 2018-2019, ngành nông nghiệp đã tham quan các mô hình nông nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ mới tại tỉnh Trà Vinh. Nhận thấy được hiệu quả của các giải pháp công nghệ trên, căn cứ thực trạng sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh và nhu cầu của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ(HTX NNDV) An Nhứt, trong tháng 4/2019, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức một chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất lúa áp dụng công nghệ cấy và công nghệ sạ hàng, kết hợp vùi phân tan chậm có kiểm soát tại tỉnh Trà Vinh với sự tham gia của 02 đại diện HTX NNDV An Nhứt và 03 cán bộ kỹ thuật thuộc Chi cục.

Căn cứ kết quả buổi tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Trà Vinh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và HTX NNDV An Nhứt thống nhất lựa chọn, triển khai mô hình sản xuất lúa áp dụng công nghệ cấy kết hợp vùi phân tan chậm có kiểm soát trong vụ Hè Thu năm 2019 với diện tích 05 ha, 07 nông hộ tham gia; HTX NNDV An Nhứt có bố trí 01 ruộng đối chứng để theo dõi so sánh với ruộng mô hình.

Với mục tiêu xây dựng mô hình sản xuất lúa trong đó áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm giải quyết một số hạn chế trong sản xuất lúa nước hiện tại trên địa bàn tỉnh như: Hạn chế lúa cỏ, giảm lượng giống gieo sạ, giảm công lao động, tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giảm lượng hóa chất do phân bón và thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường, giảm phát thải khí nhà kính,… Các giải pháp mới áp dụng trong mô hình gồm:

- Áp dụng máy làm mạ khay, máy cấy kết hợp vùi phân bón với lượng hạt giống sử dụng là 70 kg/ha.

Mô hình áp dụng máy cấy mạ kết hợp vùi phân bón tan chậm có kiểm soát
Mạ khay

-Sử dụng phân bón tan chậm có kiểm soát: Thực hiện lấy mẫu đất và phân tích hàm lượng dinh dưỡng khu vực thực hiện mô hình, căn cứ kết quả phân tích, xây dựng công thức phân bón là phân bón tan chậm có kiểm soát NPK 20-15-15 với lượng sử dụng là 350 kg/ha.

Các giải pháp canh tác khác, giữa mô hình và đối chứng thực hiện giống nhau, bao gồm: Loại giống, khâu làm đất, điều tiết nước tưới.

Căn cứ kết quả triển khai mô hình sản xuất lúa áp dụng công nghệ cấy kết hợp vùi phân bón tan chậm có kiểm soát, đánh giá chung như sau:

- Việc áp dụng các giải pháp mô hình giúp đảm bảo năng suất, tăng chất lượng sản phẩm trong sản xuất lúa. Năng suất thực tế tại mô hình từ 5,2 -5,5 tấn/ha; chất lượng gạo đồng đều; lợi nhuận mô hình từ 12.970.000 - 13.170.000 đồng, cao hơn ruộng đối chứng khoảng 15%.

- Hiệu quả trong công tác khử lẫn, điều này có ý nghĩa quan trọng khi áp dụng các giải pháp trên trong sản xuất lúa giống hoặc sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao.

- Bón phân cân đối, hợp lý căn cứ kết quả phân tích hàm lượng dinh dưỡng trong đất và tăng hiệu quả sử dụng phân bón nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

- Giải pháp cấy mạ giúp chủ động thời vụ, đây làm một trong những giải pháp để khắc phục tình trạng sản xuất trễ vụ; giảm thời gian canh tác lúa trên đồng, giúp tránh được rất nhiều tác nhân gây bệnh cho cây lúa cũng như ảnh hưởng của thời tiết giai đoạn mạ; đồng thời việc đảm bảo tỷ lệ hàng và khoảng cách cây mạ hợp lý giúp hạn chế sự phát sinh phát triển của các đối tượng dịch hại, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe hơn do cân bằng không khí, ánh sáng mặt trời,… Tuy nhiên cần chú ý, việc áp dụng giải pháp làm mạ khay cần có kế hoạch cụ thể về thời gian và đảm bảo địa điểm triển khai.

           - Giảm công lao động trong sản xuất lúa, góp phần giải quyết về hiện trạng lao động nông nghiệp ngày càng giảm.

- Giảm lượng hóa chất thải ra môi trường từ việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nông nghiệp nông thôn.

Hoài Châu - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật