Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản
Thành lập Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An
09:34 | 27/08/2019 Print   E-mail    

Ngày 01/08/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An do Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I (Công ty IZICO) quản lý, vận hành, khai thác tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các cơ sở chế biến hải sản sẽ được di dời vào Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An

   

             Mục tiêu của cụm công nghiệp là phục vụ việc di dời cơ sở chế biến hải sản tập trung vào đây hoạt động sản xuất. Diện tích cụm công nghiệp khoảng 50,13ha, với ngành nghề hoạt động chế biến hải sản. Tổng vốn đầu tư khoảng 240 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm.

Tiến độ thực hiện: phần diện tích 38,03ha, cơ bản đã đầu tư xong phần hạ tầng (còn hạng mục hệ thống xử lý nước thải và nhà điều hành đang xây dựng, dự kiến đến tháng 12/2019 mới hoàn thành đưa vào sử dụng); phần diện tích 12,1 ha mở rộng hiện đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và lập thủ tục xin giao đất.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty IZICO có trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả hạ tầng cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An; tổ chức quản lý duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An, nhằm phục vụ tốt cho hoạt động của cụm công nghiệp.

                                                                             VTH