Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Bổ sung 27 loài vào danh sách thực, động vật nguy cấp, quý, hiếm
08:07 | 02/08/2019 Print   E-mail    

          Đó là nội dung của Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/9/2019.

Lan vân hài - một loài lọt vào danh sách được ưu tiên bảo vệ

 

          Theo đó, Nghị định 64/2019/NĐ-CP đã sửa đổi Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cụ thể, nâng số loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ từ 17 lên 28 loài.

          Trong đó bổ sung một số loài như: Thông đỏ nam (Thông đỏ lá dài, Thanh tùng), Hoàng liên gai lá dài, Hoàng liên gai lá mốc, Lan hài chai (Lan vân hài), Lan hài xanh, Lan hài chân tím, Lan hài trân châu …

          Nâng số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ 83 loài lên 99 loài, bằng việc bổ sung thêm một số loài vào danh sách này như: Voọc bạc trường sơn, Vượn má vàng trung bộ, Vượn siki, Công, Trĩ sao, Rẽ mỏ thìa, Choắt mỏ vàng, Tắc kè đuôi vàng, Thằn lằn cá sấu …

          Định kỳ 3 năm một lần hoặc khi cần thiết, Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đảm bảo phải đáp ứng các tiêu chí sau:Số lượng cá thể còn ít hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng;  Là loài đặc hữu hoặc có một trong các giá trị đặc biệt về khoa học; y tế; kinh tế; sinh thái, cảnh quan, môi trường và văn hóa - lịch sử.

                                                                             VTH