Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng 4 năm 2019
11:14 | 03/05/2019 Print   E-mail    

Trong tháng 4 năm 2019, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các Ban quản lý rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức được 41 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 376 lượt người tham gia (tính từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 125 đợt truy quét, với 1.180 lượt người tham gia). Qua đó, đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ 07 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp , trong đó địa bàn: huyện Xuyên Mộc 05 vụ, thành phố Vũng Tàu 02 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: khai thác rừng trái phép 02 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 01 vụ; mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với các quy định của Nhà nước 02 vụ; vi phạm các quy  định  về quản lý, bảo vệ động vật rừng 01 vụ và vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 01 vụ. Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 04 vụ (phạt tiền 02 vụ, tịch thu vắng chủ 02 vụ), với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 10.000.000 đồng; số tiền đã thi hành quyết định thu nộp ngân sách Nhà nước là 15.200.000đ (trong đó có 5.200.000đ tiền nộp phạt từ tháng trước chuyển sang); tiền bán đấu gia tang vật, phương tiện tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước là 12.800.000đ.

Hạt Kiểm lâm Bình Châu-Phước Bửu phối hợp với BQL Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu tuần tra trong lâm phần Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

 

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 33 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thành phố Vũng Tàu 03 vụ, thị xã Phú Mỹ 05 vụ; huyện Xuyên Mộc 22 vụ, thành phố Bà Rịa 01 vụ, huyện Châu Đức 01 vụ và huyện Long Điền 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật 03 vụ; khai thác rừng trái phép 12 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 04 vụ; mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với các quy định của Nhà nước 07 vụ; khai thác trái phép cảnh quan, môi trường 02 vụ; vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng 01 vụ; vi phạm các quy  định  về quản lý, bảo vệ động vật rừng 02 vụ; vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 01 vụ.và vi phạm  thủ tục hành chính về mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản 01 vụ. So với cùng kỳ năm trước tổng số vụ vi phạm giảm 10 vụ (33/43 vụ), tỷ lệ giảm 23,3%.

Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 28 vụ (phạt tiền 11 vụ, tịch thu vắng chủ 17 vụ), với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 63.250.000 đồng; số tiền đã thi hành quyết định thu nộp ngân sách Nhà nước là 77.750.000đ (trong đó có 47.500.000đ tiền nộp phạt từ tháng 12/2018 chuyển sang); ); tiền bán đấu gia tang vật, phương tiện tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước là 12.800.000đ.

 

Hiện còn 05 vụ vi phạm đang trong giai đoạn xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định (Hạt Kiểm lâm Bình Châu- Phước Bửu 02 vụ, Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc 03 vụ).                                                                                      

 

     Thép