Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Thả động vật rừng về với môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu
07:49 | 20/09/2017 Print   E-mail    

Ngày 10-9, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu tiếp nhận 1 cá thể Khỉ đuôi dài (Tên khoa học: Macaca fascicularis) nặng 04 kg, đây là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN và 01 cá thể Nưa nặng 08 kg (Tên khoa học: Daboia russelii) thuộc danh mục động vật rừng thông thường. Số động vật hoang dã này đang sống khỏe mạnh và do bà Mai Thị Hà, ngụ tại xã Xuyên Mộc và Công ty TNHH Hương Phong (Hồ Cốc) giao nộp để tái thả lại môi trường tự nhiên.

 Nhằm cứu hộ, thả động vật rừng, động vật hoang dã về với môi trường sống tự nhiên. Ngày 15/9/2017, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc và UBND xã Bưng Riềng tổ chức thả những cá thể trên về rừng Khu bảo thiên thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu.

           Việc thả các cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt về lại với môi trường tự nhiên góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và tăng số lượng loài tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu.    

                          Bài & ảnh Nguyên Ngọc (BQL Khu BTTN BC-PB)