CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI
Web Content Image

Về cơ chế hỗ trợ, Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh: Hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước cho các xã để thực hiện: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh xây dựng, nâng cấp, sữa chữa 74,46 km đường giao thông nông thôn; 3,79 km kênh mương thủy lợi; 11,77 km điện trung, hạ thế và hệ thống đèn chiếu sáng; sữa chữa...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2016 cả 2 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Công tác tuyên truyền vận động người dân xây dựng nông thôn mới luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, sâu...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Xã Tóc Tiên là 01 trong 05 xã của huyện Tân Thành đưa vào xây dựng nông thôn mới. Qua quá trình xây dựng nông thôn mới, toàn xã đã xây dựng mới 89,5km đường giao thông nông thôn các loại

Đọc tiếp »
Tin bài khác