CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI
Web Content Image

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020 gồm các quy định cụ thể liên quan đến 15 tiêu chí

Đọc tiếp »
Web Content Image

Các chỉ tiêu phấn đấu để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, cụ thể như sau:

Đọc tiếp »
Web Content Image

Có 03/6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Long Điền, Đất Đỏ và Thành phố Bà Rịa). Xây dựng huyện Long Điền là huyện nông thôn mới trong quá...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt trên 75%. Đến cuối năm 2017 có 39/45 xã tiêu chí về Thủy lợi, đạt 86%

Đọc tiếp »
Web Content Image

Đẩy mạnh tuyên truyền về nông thôn mới, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh...

Đọc tiếp »
Tin bài khác