XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NTM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NTM
Web Content Image

Ngày 14/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1514/QĐ-UBND ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Trong đó, tập trung đánh giá...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tính đến cuối tháng 4/2019, toàn tỉnh có 27/45 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí của 45 xã là 702 tiêu chí

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thành phố Bà Rịa có 3 xã là Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng hoàn thành xây dựng nông thôn mới lần lượt vào các năm 2014, 2016, 2017, các phường đều đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác lập, tổ chức thực...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hòa Bình, Hòa Hội huyện Xuyên Mộc; xã Tân Hòa thị xã Phú Mỹ; xã Phước Tỉnh của huyện Long Điền; xã Nghĩa Thành, Láng Lớn...

Đọc tiếp »
Tin bài khác