XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NTM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NTM
Web Content Image

Hiện nay, toàn tỉnh có 34/45 xã đạt 19/19 tiêu chí (vượt mục tiêu kế hoạch đề ra là 32 xã), trong đó có 28 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Đọc tiếp »
Web Content Image

ính đến nay toàn tỉnh có 28/45 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đã đạt 19/19 tiêu chí, gồm: Hòa Bình, Bông Trang, Hòa Hưng huyện Xuyên Mộc, trong đó xã Hòa Bình đạt 19/19...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Từ ngày 5/11/2019 - 27/11/2019, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho; UBND các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tính đến cuối tháng 6/2019, toàn tỉnh có 28 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 62,2%) và 01 xã đã đạt 19/19 tiêu chí (Xã Hoà Bình của huyện Xuyên Mộc). Tổng số tiêu chí của 45 xã...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tính đến cuối tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 60%) và 03 xã đã đạt 19/19 tiêu chí (Phước Tỉnh của huyện Long Điền, Hòa Bình của huyện...

Đọc tiếp »
Tin bài khác