XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NTM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NTM
Web Content Image

Tính đến cuối tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 60%) và 03 xã đã đạt 19/19 tiêu chí (Phước Tỉnh của huyện Long Điền, Hòa Bình của huyện...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trong 06 tháng cuối năm 2019, phấn đấu có 07 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Phước Tỉnh huyện Long Điền; Nghĩa Thành, Láng Lớn huyện Châu Đức; Hòa Bình, Bông Trang, Hòa...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 14/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1514/QĐ-UBND ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Trong đó, tập trung đánh giá...

Đọc tiếp »
Tin bài khác