QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI
Web Content Image

KẾT QUẢ XẾP LOẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN TỈNH BRVT NĂM 2019

Đọc tiếp »
Web Content Image

Qua 06 tháng tích cực triển khai nhiều nội dung nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đến nay thu nhập trung bình của 21 xã giai đoạn 2013-2015, mức thu nhập trung bình của các xã hiện nay...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Số xã đã đạt tiêu chí thủy lợi tính đến hết tháng 6/2015: Giai đoạn năm 2011 - 2015, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai xây dựng nông thôn mới cho 27 xã nông thôn trên địa bàn các huyện: Châu Đức, Tân...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 14 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 372/QĐ-TTg về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, việc xét công nhận và công bố địa...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đặt ra là đến năm 2015 sẽ có 50% số xã ở các huyện trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

Đọc tiếp »